Văn Hóa

Bộ VH-TT-DL đề nghị cẩn trọng với dự án đầu tư, quảng cáo liên quan đến di sản

Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) vừa có văn bản gửi các sở VH-TT-DL, sở Du lịch, liên quan đến các dự án trong khu vực có di sản và sử dụng các hình ảnh, biểu tượng di sản văn hóa trong hoạt động quảng cáo tuyên truyền.

Theo đó, gần đây việc thực hiện các dự án kinh tế – xã hội trong khu vực có di sản; việc sử dụng các hình ảnh, biểu tượng di sản văn hóa trong tuyên truyền, cũng như quảng cáo của các tổ chức, cá nhân còn bất cập, gây bức xúc trong dư luận.
Vì vậy, văn bản của Cục Di sản văn hóa đề nghị các sở chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, TP trong việc thực hiện trình tự, thủ tục, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án đầu tư tại khu vực có di sản theo đúng pháp luật về di sản văn hóa và các văn bản pháp luật khác. Đồng thời, cần có biện pháp quản lý, hướng dẫn trong việc cấp phép các hoạt động, nội dung tuyên truyền, quảng cáo có liên quan đến di sản văn hóa, tránh việc tuyên truyền, giới thiệu sai lệch về nội dung và giá trị của di sản văn hóa, ảnh hưởng tới truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của VN.

n

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button